Powszechny Spis Rolny 2010

W dniach 9 – 23 sierpnia w całej Polsce trwać będzie obchód przedspisowy.

Dzięki niemu rachmistrze poznają tereny, na których we wrześniu i październiku br. przeprowadzą spis rolny.
Obchód przedspisowy pozwoli na weryfikację danych dotyczących gospodarstw rolnych – w szczególności na sprawdzenie, które gospodarstwa nadal istnieją i podlegają spisaniu oraz czy adresy użytkowników są tożsame z adresami gospodarstw. W trakcie obchodu do każdego gospodarstwa doręczony zostanie list Prezesa GUS informujący m.in. o zasadach i zakresie tematycznym spisu.
Jeśli rachmistrz trafi do gospodarstwa, którego nie ma w wykazie gospodarstw rolnych, niezwłocznie uzupełni braki w wykazie oraz naniesie na mapę cyfrową dany punkt adresowy. Dzięki stosowaniu przez rachmistrzów spisowych terminali hand-held z mobilną aplikacją wskazującą m.in. miejsce w którym aktualnie się znajdują, wszelkie zmiany i poprawki będą mogły być nanoszone w terenie.
Zarówno w trakcie obchodu jak i właściwego spisu, gromadzący informacje zobowiązani będą do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i danych indywidualnych oraz do zachowania tajemnicy statystycznej. Informacje zebrane podczas spisu są poufne i otoczone szczególną ochroną. Mogą być one wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej.
Rachmistrze, którzy odwiedza Państwa legitymują się identyfikatorami zawierającymi m.in. zdjęcie, dane osobowe, oraz pieczęć urzędu statystycznego.
Tożsamość rachmistrza spisowego i jego uprawnienia można potwierdzić w gminnym biurze spisowym – Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, pokój nr 03 na parterze budynku (tel. 76 77 322, 7677313), tam też można zgłosić uwagi dotyczące jego pracy.

Strona GUS z informacjami na temat Powszechnego Spisu Rolnego 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 47 WÓJT A GMINY JABŁONNA z dnia 31maja 2010 r.w sprawie powolania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Nabór na Rachmistrzów Spisowych

Oświadczenie dla kandydatów na rachmistrzów spisowych.

Zarządzenie nr 119 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 grudnia 2010 r.w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2010-06-01 15:11:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2010-12-08 11:53:35)