☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dostęp do informacji publicznej nie udostępnionej w BIP

 

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępniania wszystkich informacji o sprawach publicznych, zwanych dalej informacjami publicznymi. Wyjątek stanowią informacje niejawne i podlegające ochronie na podstawie przepisów szczególnych.
Na prawo dostępu do informacji publicznej składają się uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z  powszechnych wyborów.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdej osobie.

Udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:
- ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
- udostępnianie na wniosek osoby zainteresowanej,
- wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Zgodnie z ustawą (art. 10 ust. 1) informacja  publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest  udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2).
Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać.
Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie musi składać wniosku pisemnego.
Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
Za udostępnienie informacji publicznej na wniosek podmiot zobowiązany może pobierać opłaty, kwestię tą reguluje zarządzenie Wójta Gminy Jabłonna.
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji. Decyzja taka winna zawierać uzasadnienie, a także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra (np. prawo do prywatności itp.), wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji. Od decyzji odmownej lub umarzającej postępowanie o udostępnienie informacji przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni (art. 16).
W przypadku bezczynności organu, można złożyć skargę na bezczynność za  pośrednictwem Wójta Gminy Jabłonna do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
 

Zarządzenie nr 112 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 18.12.2012 w sprawie: ustalenia opłat za udostępnienie informacji publicznej oraz udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania

 
 
 
 
Wytworzył:
Renata Karwowska
Udostępnił:
Agnieszka Makowska
(2003-06-27 13:48:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2018-06-18 08:30:08)
 
 
liczba odwiedzin: 2919306

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X