☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenia i Obwieszczenia 2020

Obwieszczenie z 11 grudnia 2020 r. o decyzji Wójta Gminny Jabłonna Nr CP/7/2020 ( plik oryginalny w formacie pdf )

 

KONKURS

Wybór realizatorów Programu profilaktyki i leczenia próchnicy u dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna uczęszczających do szkół podstawowych na rok 2021 ( oryginał - 10 MB )

Załączniki:   Nr 1 - Formularz ofertowy: .pdf  .docx     Nr 2 - Oświadczenie: .pdf  .docx

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚ.6220.16.2020; 30.11.2020r.)

WYKAZ NR 17/2020 Z DNIA 30 LISTOPADA 2020 R. O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ I NAJEM

WYKAZ nr 16/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. NIERUCHOMOŚCI LOKALOWEJ PRZEZNACZONEJ DO ZBYCIA

Obwieszczenie o wydaniu z urzędu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (działka nr 235/2 Chotomów)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu o opinię do współdziałających organów administracji publicznej (OŚ.6220.6.2017; 30.10.2020r.).

Wykaz Nr 15/2020 z dnia 29.10.2020 r. nieruchomości przeznaczonych do zbycia

Ogłoszenie Wójta Gminy Jabłonna w sprawie wysokości podstawowych kwot dotacji na 2020 r. oraz statystycznej liczby uczniów w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Jabłonna - aktualizacja (OSS.4431.1.2020_27.10.2020)

Wykaz Nr 14/2020 z dnia 26 października 2020 r. nieruchomości przeznaczone do dzierżawy i oddania w najem (GGN.6845.38.2020; 26.10.2020)

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (GGN.6831.1.22.2020; 21.10.2020r.)

Informacja o zamiarze dokonania z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym (GGN.6831.3.38.2020; 21.10.2020r).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na nadbudowie, rozbudowie i przebudowie budynku placówki opiekuńczo-wychowawczej (domu dziecka) w celu dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych, na terenie części działki ew. nr 709 położonej w obrębie 3-Chotomów w gminie Jabłonna

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administrscyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.6.4210.536.2020.TW)

Obwieszczenie  o wszczęciu postępowania administrscyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego (WA.ZUZ.6.4210.483.2020.AZ)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego o wydanie pozwolenia wodnoprawnego - Wody Polskie (WA.ZUZ.6.4210.169.2020.AZ 13.07.2020) 20.07.2020
 
 

Wykaz Nr 10/2020 z dnia 8 lipca 2020 r. nieruchomość przeznaczona do dzierżawy (GGN.6845.21.2020; 08.07.2020)

Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn. "Projekt zagrożeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034" GK.7021.7.2.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie części działki ew. o nr 141/17 położonej w obrębie 3-Chotomów UPP.6733.4.2020_03.07.2020.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Komiks pt.: Opowieści o wielkich postaciach Gminy Jabłonna .
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotomowie złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tytuł zadania: Opowieści o wielkich postaciach Gminy Jabłonna.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.(14.02.2020)
 
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego tytuł zadania: Teatr puka do twych drzwi – przedstawienie teatralne pt. „Wielka płyta”.
Ogłoszenie w sprawie złożenia oferty realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Koło Gospodyń Wiejskich w Chotomowie złożyło w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego tytuł zadania: Teatr puka do twych drzwi – przedstawienie teatralne pt. „Wielka płyta”.
Zgodnie z art. 19a. ust. 4 ww. ustawy każdy w terminie 7 dni od dnia złożenia oferty, każdy może zgłosić uwagi dotyczące złożonego projektu oferty. Uwagi można zgłaszać na adres: Urząd Gminy Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna.(14.02.2020)
 
 
 
 
 
 
 
 
 


/public/get_file.php?id=372239

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2020-09-15 08:55:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Zdzisław Bziuk
(2020-12-14 18:03:45)
 
 
liczba odwiedzin: 2925678

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X