☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Środa 16.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory samorządowe 2018

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JABŁONNA - II TURA

INFORMACJA - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania nr 1,2,3,4 w Jabłonnie oraz 5, 6, 7 w Chotomowie w Gminie Jabłonna, w dniu 4 listopada 2018 r.  rozpoczynają pracę  o godz. 6.00.

INFORMACJA - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania nr 8 w Skierdach w Gminie Jabłonna, w dniu 4 listopada 2018 r.  rozpoczyna pracę  o godz. 5.45.

INFORMACJA - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania nr 9 w Bożej Woli w Gminie Jabłonna, w dniu 4 listopada 2018 r.  rozpoczyna pracę  o godz. 5.30.


POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 3 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 7 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 5 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 4 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 9 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 6 w gminie Jabłonna

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie w dniu 04.11.2018

INFORMACJA - Obwodowe Komisje Wyborcze ds. przeprowadzenia głosowania w Gminie Jabłonna, w dniu 21 października 2018 r.  rozpoczynają pracę  o godz. 6.00.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 20 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Nr 2 w gminie Jabłonna

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 19 października 2018 r. o skreśleniu kandydata.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III z dnia 18 października 2018 r.o siedzibach lokali obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 3 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 16 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 5 w gminie Jabłonna

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego nr Warszawie III z dnia 15 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 4 w gminie Jabłonna

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych z funkcjami.

Obwodowe komisje wyborcze - Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie III

 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie (w okresie od 20.10.2018 r. do 21.10.2018 r.)

Kandydaci na radnych do Rady Powiatu Legionowskiego - okręg nr 3

Kandydaci na radnych do rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego - okręg nr 7

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 28 września 2018 r. o terminie i miejscu losowania numerów list kandydatów na radnych zarejestrowanych w wyborach do Rady Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Zgodnie § 13 ust. 4  uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów,  sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast,  informujemy o możliwości zgłoszenia do losowania dodatkowych kandydatów do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonna, w liczbie określonej w Informacji Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 września 2018 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Warszawie III z dnia 24 września 2018 r.  przedłużeniu powołania w gminie Jabłonna obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 13.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III z dnia 13 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
(w okresie od 18.09.2018 r. do 26.09.2018 r.)

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
(w okresie od 12.09.2018 r. do 17.09.2018 r.)

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie wraz z pełnionymi funkcjami

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej - Nawiązując do pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r., uprzejmie przypominamy, że 6 września br. (czwartek) upływa termin zgłaszania do Komisarzy wyborczych w Warszawie – za pośrednictwem Delegatury – kandydatów na członków do Gminnej Komisji Wyborczej.

Informacja o zasadach i terminach zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych  wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie , w wyborach do Rady Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr LIX/504/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Nr LI/462/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .

Uchwała nr LIX/505/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Nr LI/463/2018 Rady Gminy Jabłonna w sprawie podziału gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

1) Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

2) Informacje dotyczące upływu terminów związanych z uprawnieniami wyborców z niepełnosprawnościami

Komisarz Wyborczy w Warszawie III - Joanna OLIWA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (w tym druki dokumentów niezbędnych do utworzenia i zgłoszenia komitetów wyborczych)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

W Gminie Jabłonna na stanowisko urzędnika wyborczego powołany został Pan Marcin Matecki

Uchwała Nr LI/462/2018 - w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wraz z uzasadnieniem,
•    Załącznik tabelaryczny – granice okręgu wyborczego,
•    Załącznik graficzny – mapa z podziałem na okręgi wyborcze,
•    Zestawienie przebiegu głosowania,


Uchwała Nr LI/463/2018 - w sprawie - w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/486/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie podziału gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z uzasadnieniem,
•    Załącznik tabelaryczny – granice obwodu głosowania, siedziba obwodowych Komisji Wyborczych, itd..
•    Zestawienie przebiegu głosowania,

 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie liczby wybieranych radnych opublikowanego w Dzienniku Wojewódzkim

Informacja Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie Urzędników Wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2018-03-07 15:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2018-11-05 01:30:17)
 
 
liczba odwiedzin: 2925618

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X