☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory samorządowe 2014

 

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JABŁONNA - II tura

Uchwała Nr 33 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 29 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonna

Uchwała Nr 32 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 25 listopada 2014 roku w sprawie: sprostowania protokołu wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Jabłonna z dnia 17 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 31 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie.

Uchwała Nr 30 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 19 listopada 2014 roku w sprawie: sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w nazwisku kandydata na radnego w protokole z Wyborów do Rady Gminy Jabłonna, z dnia 17 listopada 2014 r.

PROTOKÓŁ WYNIKÓW GŁOSOWANIA I WYNIKÓW WYBORÓW WÓJTA GMINY JABŁONNA

PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Jabłonna

Uchwała Nr 28/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 17 listopada 2014 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w Wyborach Wójta Gminy Jabłonna w dniu 30 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 27 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 16 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonna

Uchwała Nr 26 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 14 listopada 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonna

Składy obwodowych komisji wyborczych wraz z funkcjami.

Uchwała Nr 23/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 27 października 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały 19/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 23 października 2014.

Informacja w sprawie wyłożenia Spisów Wyborców

Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Warszawie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Mazowieckiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Jabłonna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy Jabłonna w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Uchwała Nr 19/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie z dnia 23 października 2014 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Jabłonna.

KOMUNIKAT GMINNIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W JABŁONNIE z dnia 21 października 2014r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Jabłonna

OGŁOSZENIE O TERMINIE PUBLICZNEGO LOSOWANIA SKŁADÓW OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

OGŁOSZENIE O TERMINIE LOSOWANIA NUMERÓW DLA LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH SARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 16 LISTOPADA 2014R.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA Z DNIA 14 PAŹDZIERNIKA 2014r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego przez osoby niepełnosprawne w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są do dnia 17 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Jabłonna, ulica Modlińska 152, w godzinach pracy urzędu 8:00 – 14:00.

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
(w okresie od 8.10.2014r. do 17.10.2014r.):
08 października 2014 r. 8.00-16.00
09 października  2014 r. 8.00-16.00
10 października  2014 r. 12.00-14.00
13 października 2014 r.16.00-18.00
14 października 2014 r. 14.00-16.00
15 października 2014 r. 14.00-16.00
16 października 2014 r. 14.00-16.00
17 października 2014 r. 12.00-24.00
 

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Druk zgłoszenia

Informacje dotyczące głosowania

Warunki udziału w głosowaniu

Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 

Strona informacyjna PKW dotycząca głosowania w Wyborach Samorządowych  w dniu 16 listopada2014 roku.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
 
1. Wiesława Błażejewska -  Przewodnicząca Komisji
2. Wiesław Kukla -  Zastępca Przewodniczącej Komisji
3. Beata Dorota Dąbrowska -  Członek Komisji - usunięta ze składu komisji Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
4. Katarzyna Drozdowska – Członek Komisji
5. Aleksander Kazimierz Podlecki -  Członek Komisji
6. Magdalena Maria Przybysz -  Członek Komisji
7. Hanna Barbara Romańska  -  Członek Komisji
8. Zbigniew Wileński -  Członek Komisji
9. Joanna Wyżykowska – Członek Komisji

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Warszawie z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
 
 
Harmonogram dyżurów (w okresie od 26.09. do 7.10.2014r.):
26 września 2014 r. 12.00-14.00
29 września 2014 r. 13.00-18.00
30 września 2014 r. 10.00-17.00
1 października 2014 r.10.00-17.00
2 października 2014 r. 8.00-18.00
3 października 2014 r. 8.00-18.00
6 października 2014 r. 8.00-20.00
7 października 2014 r. 8.00-24.00

Zarządzenie Nr 84/2011 WOJTA GMINY JABLONNA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

OBWIESZCZENIE STAROSTY LEGIONOWSKIEGO z dnia 3 września 2014r. o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w wyborach do rad powiatów.

Informacja Komisarza Wyborczego w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Obwieszczenie marszałka województwa mazowieckiego z 1 września 2014 r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna  z dnia 2 września 2014r.w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Informacja Komisarza Wyborczego o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

Kalendarz wybranych czynności wyborczych związanych z udziałem w głosowaniu 

Kalendarz Wyborczy

Strona PKW - Wybory Samorządowe 2014

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 93/2014 z dnia 7.03.2014r w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2014 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic m.st. Warszawy

Uchwała Nr XXV/245/2012 w sprawie: podział Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu, wraz z uzasadnieniem.
• Załącznik nr 1 – Określenie numerów, granic oraz liczby radnych wybieranych w poszczególnych okręgach wyborczych w Gminie Jabłonna,
• Zestawienie przebiegu głosowania nad w/w uchwałą.

Uchwała Nr XXVII/268/2012- w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wraz z uzasadnieniem.
• Załącznik nr 1 – Granice obwodów głosowania- załącznik tabelaryczny,
• Zestawienie przebiegu głosowania nad w/w uchwałą.

Uchwała Nr XLVIII/486/2014 – zmieniająca uchwałę nr XXVII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wraz z uzasadnieniem,
 

Wytworzył:
Agnieszka Makowska
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2014-08-18 15:23:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2014-12-01 01:09:24)

 
 
liczba odwiedzin: 2919227

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X