☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Wtorek 27.07.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory Parlamentarne 2015

 

Obwodowe Komisje Wyborcze spotykają się w dniu 25 października 2015 o godzinie 6.00 w siedzibach Komisji.

Wykaz członków OKW wraz ze stanowiskami

Wójt Gminy Jabłonna zwołuje w dniu 16 października 2015 roku (piątek) pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Jabłonna.
Zebranie rozpocznie się o godz. 16.30 w sali widowiskowej Gminnego Centrum Sportu i Kultury w Jabłonnie ul. Modlińska 102.
 
Porządek spotkania:
1. Wybór Przewodniczącego Komisji i Zastępcy Przewodniczącego Komisji.
2. Sprawy organizacyjne.
3. Szkolenie członków Obwodowych Komisji Wyborczych.
 
Obecność na spotkaniu obowiązkowa
.

Zarządzenie nr 127/2015 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie: ustanowienia pełnomocnika do spraw wyborów-urzędnika wyborczego w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 128/2015 z dnia 2 października 2015 roku w sprawie: ustanowienia gminnego koordynatora obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Zarządzenie nr 129/2015 z dnia 5 października 2015 roku w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY JABŁONNA z dnia 15 września 2015 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych.  

Link do strony PKW

Kalendarz wyborczy

Zarządzenie Nr 84/2011 WOJTA GMINY JABLONNA z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

Uchwała Nr XXVII/268/2012- w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wraz z uzasadnieniem.
• Załącznik nr 1 – Granice obwodów głosowania- załącznik tabelaryczny,
• Zestawienie przebiegu głosowania nad w/w uchwałą.

Uchwała Nr XLVIII/486/2014 – zmieniająca uchwałę nr XXVII/268/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, wraz z uzasadnieniem,

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 24 sierpnia 2015 r. o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Informacja dotycząca głosowania korespondencyjnego

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego - druk

Zgłoszenia kandydatów na członków do OKW - formularz

Informacja o głosowaniu korespondencyjnym

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

 

Wytworzył:
Agnieszka Makowska
Udostępnił:
Techniczny Administrator
(2011-08-16 20:33:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Techniczny Administrator
(2019-09-26 09:27:29)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 947