☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konsultacje społeczne

 
 
_______________________________________
 
 
 
_______________________________________

Ogłoszenie. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034"

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 - wersja edytowalna

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034 - wersja pdf

Zarządzenie nr 38/2020 Wójta Gminy Jabłonna z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w sprawie "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034"

Protokół w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami dotyczący "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Jabłonna na lata 2020-2034"

_______________________________________

Protokół z konsultacji w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu nowo utworzonemu Sołectwa Chotomów Północny. (BRG.0012.1.KS.2019) (18.02.2019)

Zarządzenie nr 23/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie: w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu statutu nowo utworzonemu Sołectwa Chotomów Północny.

Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019-2020.

______________________________________
Protokół z przeprowadzonych konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Jabłonna ogłoszonych przez Wójta Gmina Jabłonna.(22.05.2018)

Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie zmian w Statutu Gminy Jabłonna.


Zarządzenie nr 139/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych poprzedzających opracowanie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie (Plan nr 1) oraz Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie (Plan nr 2)

Raport (protokół) z konsultacji dwóch planów miejscowych na terenie wsi Jabłonna: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla południowo-wschodniego rejonu ul. Modlińskiej w Jabłonnie – wjazd do gminy oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Modlińskiej i Złotej Renety w Jabłonnie – centrum gminy(01.02.2018)

______________________________________

Zarządzenie nr 34/2017 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 121/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych "Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016 - 2030".

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017–2030

Formularz uwag do Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2017–2030

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

______________________________________

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 16 stycznia 2017 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023”

Programu Rewitalizacji Gminy Jabłonna na lata 2017-2023

Formularz uwag do projektu

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych

_____________________________________

Informacja o wynikach konsultacji Programu współpracy gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018

 

Zarządzenie nr 130/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu Programu współpracy gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2017-2018

Zarządzenie nr 121/2016 z dnia 12 października 2016 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych „Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2016-2030”

Harmonogram prac.    Ankieta (wersja pdf)     Ankieta (wersja doc)

Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Jabłonna

Projekt "Roczny program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2015 r"

Projekt "Roczny program i zasady współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w 2014 r"

 

Projekt Uchwały w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego Gminy Jabłonna w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.(06.06.2013) 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jabłonna z zakresu pomocy społecznej w 2013 r. przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność w zakresie pomocy społecznej oraz podmioty wymienione w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej(05.12.2012)

Uchwała w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za wpis do „Rejestru żłobków i klubów dziecięcych”(09.05.2011)

Projekty programu o współpracy z organizacjami pozarządowymi  na rok 2013.

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Gminy Jabłonna w sprawie uchwalenia rocznego programu zasad i współpracy Gminy Jabłonna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego ogłoszonych przez Wójta Gmina Jabłonna.

_______________________________________

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2011-03-17 12:04:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Zdzisław Bziuk
(2021-04-16 10:22:12)

 
 
liczba odwiedzin: 2919283

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X