☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 14.06.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Informacje przeznaczone do publicznej wiadomości

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej sieci POLKOMTEL INFRASTRUKTURA-BT14385 Chotomów w Chotomowie (OŚ.6220.4.2020; 22.06.2020r.).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o: 1. wydanym przez Wójta Gminy Jabłonna w dniu 15.01.2020 r. Postanowieniu, znak: OŚ.6132.4.2019,  o dopuszczeniu dowodu, 2. o możliwości wglądu w akta sprawy dotyczącej  wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie 1 drzewa z terenu nieruchomości nr ew. 222, obręb 8 Rajszew, bez zgody posiadacza nieruchomości (OŚ.6132.4.2019)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o umorzeniu postępowania administracyjnego (OŚ.6220.7.2019; 17.12.2019r.)

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OŚ.6220.3.2019, 28.11.2019r.).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji (OŚ.6220.13.2019; 06.11.2019r.

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego (OŚ.6220.13.2019; 21.10.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji (OŚ.6220.7.2019; 14.08.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (OŚ.6220.1.2019; 13.08.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (OŚ.6220.7.2019; 12.06.2019r.)

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (OŚ.6220.13.2018; 24.04.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji (OŚ.6220.1.2019; 09.04.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (OŚ.6220.1.2019; 18.03.2019r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (OŚ.6220.15.2018; 04.12.2018r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wystąpieniu o opinię do współdziałających organów administracji co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (OŚ.6220.15.2018; 02.10.2018r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia (OŚ.6220.15.2018; 17.09.2018r.)

Zawiadomienie o wydaniu przez Wójta Gminy Jabłonna postanowienia  o sprostowaniu oczywistego błędu pisarskiego w decyzji Wójta Gminy Jabłonna nr 46/2017 z dnia 08.09.2017r. znak: OŚ.6220.6.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna oraz w Charakterystyce przedsięwzięcia, stanowiącej załącznik nr 1 do ww. decyzji” (OŚ.6220.6.2017; 12.03.2018r.).

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydaniu przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 58/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo - usługowego z wiatą i placem dostawczym, parkingiem naziemnym oraz drogami wewnętrznymi i infrastrukturą techniczną na dz. nr ew. 1449/160, 1449/76, 1449/162, 1449/12, 1449/285 położonych przy ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie (OŚ.6220.7.2017; 09.01.2018r.).

Informacja o przystąpieniu do opracowania i sporządzeniu projektów następujących dokumentów: 1) Program Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku, 2) Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Jabłonna na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku(13.10.2017)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydaniu przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 46/2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 12.09.2017r.).

Zawiadomienie o wydaniu przez Wójta Gminy Jabłonna postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 17.08.2017r.).

ZAWIADOMIENIE o wydaniu opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legionowie, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi”, na nieruchomości o nr ew. 8/3 położonej w obr. Jabłonna PAN w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.6.2017; 09.08.2017r.)

Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w/s ponownego postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowanie pola antenowego zlokalizowanego na działce nr 995/10 w Chotomowie, k. 4468, woj mazowieckie w wariancie preferowanym przez inwestora.(DOOŚ-DŚI.4210.24.2016.mko.2) (08.02.2016)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o postanowieniu nadającym rygor natychmiastowej wykonalności decyzji Wójta Gminy Jabłonna nr 254/2016 z dnia 05.12.2016r. udzielającej, firmie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo, zezwolenia na usuniecie 6 drzew z terenu nieruchomości nr ew. 474/16, położonej w Jabłonnie. (OŚ.6131.217.2016; 22.12.2016 r).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 254/2016 z dnia 05.12.2016r. udzielającej, firmie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo, zezwolenia na usuniecie 5 drzew z terenu nieruchomości nr ew. 474/16, położonej w Jabłonnie. (OŚ.6131.217.2016; 05.12.2016 r).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości wglądu w akta sprawy dotyczącej wydania firmie Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo decyzji w sprawie usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości nr ew. 474/16, położonej w Jabłonnie, (OŚ.6131.217.2016; 08.11.2016 r).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wszczęciu postępowania oraz o przeprowadzeniu oględzin w sprawie wniosku firmy Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne „Legionowo” Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. T. Kościuszki 16A, 05-120 Legionowo, o wydanie zezwolenia na usunięcie 5 drzew z terenu nieruchomości nr ew. 474/16, położonej w Jabłonnie (OŚ.6131.217.2016; 14.10.2016 r).

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Jabłonna 2015

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 23/2016 z dnia 24.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 20 m i zdolności poboru wody 9,9 m3/h, dla potrzeb przeciwpożarowych Przedszkola Gminnego w Chotomowie (OŚ.6220.13.2015; 24.03.2016r.)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 43/2016 z dnia 21.03.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia 55,06 km we wsi Chotomów (ul. Akacjowa, Bagienna, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dobra, Dolinowa, Ekologiczna, Górzysta, Gwiaździsta, Hiacyntowa, Jarzębinowa, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kisielewskiego, Klonowa, Kolejowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kordeckiego, Krótka, Księżycowa, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Łąkowa, Majowa, Mała, Obrońców Modlina, Ogrodowa, Okólna, Parkowa, Partyzantów, Piękna, Piusa, Podleśna, Pogodna, Polna, Promienna, Przechodnia, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sporna, Strażacka, Szafirowa, Szczęśliwa, Szumiący Las, Św. Tomasza, Świerkowa, Świetlista, Tęczowa, Tulipanowa, Wąska, Wesoła, Wileńska, Willowa, Wrzosowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Złota, Żeligowskiego, Żwirki i Wigury) oraz wsi Dąbrowa Chotomowska (ul. Lipowa, Kolejowa, Magnolii, Modrzewiowa, Poziomkowa, Wawrzynowa, Wierzbowa, Wspólna) (OŚ.6220.16.2015; 22.03.2016r.)

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 70/2016 z dnia 14.04.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu studni głębinowej o głębokości 30 m i wydajności 36 m3/h dla celów przeciwpożarowych na nieruchomości w Jabłonnie (OŚ.6220.1.2016; 19.04.2016r.)

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna decyzji nr 13/2016 z dnia 08.02.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wykonaniu studni głębinowej nr 2 o wydajności 25m3/h i głębokości 24 m dla potrzeb szkółki leśnej w Rajszewie (OŚ.6220.10.2015; 09.02.2016r.)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego oraz wystąpieniu o opinie do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia 55,06 km we wsi Chotomów (ul. Akacjowa, Bagienna, Baśniowa, Boczna, Brzozowa, Cisowa, Czarodzieja, Dębowa, Dobra, Dolinowa, Ekologiczna, Górzysta, Gwiaździsta, Hiacyntowa, Jarzębinowa, Jasna, Jesionowa, Jodłowa, Kasztanowa, Kisielewskiego, Klonowa, Kolejowa, Konopnickiej, Konwaliowa, Kordeckiego, Krótka, Księżycowa, Kwiatowa, Leszczynowa, Leśna, Łąkowa, Majowa, Mała, Obrońców Modlina, Ogrodowa, Okólna, Parkowa, Partyzantów, Piękna, Piusa, Podleśna, Pogodna, Polna, Promienna, Przechodnia, Radosna, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Spokojna, Sporna, Strażacka, Szafirowa, Szczęśliwa, Szumiący Las, Św. Tomasza, Świerkowa, Świetlista, Tęczowa, Tulipanowa, Wąska, Wesoła, Wileńska, Willowa, Wrzosowa, Wspólna, Wypoczynkowa, Złota, Żeligowskiego, Żwirki i Wigury) oraz wsi Dąbrowa Chotomowska (ul. Lipowa, Kolejowa, Magnolii, Modrzewiowa, Poziomkowa, Wawrzynowa, Wierzbowa, Wspólna). /OŚ.6220.16.2015; 08.01.2016r./

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej przez Wójta Gminy Jabłonna w porozumieniu z Wójtem Gminy Wieliszew - decyzji nr 190/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,5 km, w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej z 1 pompownią ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew (OŚ.6220.7.2015; 23.12.2015r.).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie przekazania pismem z dnia 30.11.2015r. Wójtowi Gminy Wieliszew do zaopiniowania projektu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,5 km, w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej z 1 pompownią ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew (OŚ.6220.7.2015; 30.11.2015r.).

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej decyzji nr 160/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu otworu studziennego o wydajności Q=21m3/h i głębokości h=31 m wraz z obudową na nieruchomości o nr ew. 198 położonej w Chotomowie w Gminie Jabłonna dla potrzeb projektowanego pawilonu handlowego (OŚ.6220.6.2015; 04.11.2015r.).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej w dniu 03.11.2015r. decyzji nr 159/2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Kisielewskiego – Partyzantów - Jasna w Chotomowie” polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 8,5 km w ulicach Kisielewskiego w Jabłonnie oraz ul. Partyzantów, Serdecznej, Życzliwej, Gwiaździstej, Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesołej, Pogodnej, Radosnej i Jasnej w Chotomowie w Gminie Jabłonna (OŚ.6220.8.2015; 03.11.2015).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w toku postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,5 km, w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej z 1 pompownią ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew (OŚ.6220.7.2015 03.11.2015).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego w sprawie postanowienia z dnia 30.10.2015r., o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej, o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 2,5 km, w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej z 1 pompownią ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew (OŚ.6220.7.2015 03.11.2015).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o możliwości wglądu w akta sprawy oraz wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji administracyjnej, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań związanej z prowadzonym postępowaniem administracyjnym dotyczącym wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Kisielewskiego – Partyzantów – Jasna w Chotomowie” polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej o całkowitej długości przedsięwzięcia ok. 8,5 km w ulicach Kisielewskiego w Jabłonnie oraz ul. Partyzantów, Serdecznej, Życzliwej, Gwiaździstej, Szafirowej, Szczęśliwej, Tęczowej, Wesołej, Pogodnej, Radosnej i Jasnej w Chotomowie w Gminie Jabłonna.(OŚ.6220.8.2015 09.10.2015)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o wydanym postanowieniu w sprawie odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacyjnej w ulicach Kisielewskiego – Partyzantów - Jasna w Chotomowie” (OŚ.6220.8.2015 09.10.2015)

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej z 1 pompownią ścieków w ul. Kwiatowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew (OŚ.6220.7.2015 08.10.2015)

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Kisielewskiego, ul. Partyzantów i ul. Jasnej w Chotomowie.(OŚ.6220.8.2015)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Kisielewskiego, ul. Partyzantów i ul. Jasnej w Chotomowie.(OŚ.6220.8.2015)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacyjnej w ul. Kwiatowej i ul. Żwirowej w miejscowości Janówek Drugi w Gminie Jabłonna wraz z włączeniem sieci kanalizacyjnej do studni zlokalizowanej w ul. Dworcowej w miejscowości Góra w Gminie Wieliszew.(09.09.2015)

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY JABŁONNA 2014

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości o wydanej decyzji.(26.03.2015) 

Zawiadomienie o wydanym postanowieniu, w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 4,6 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Jabłonnie w ulicach: Modlińska, Dębowa, Konwaliowa i Wrzosowa.(20.03.2015)

Zawiadomienie o wystąpieniu o opinie do współdziałających organów administracji w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicach: Modlińska, Dębowa, Konwaliowa i Wrzosowa w Jabłonnie.(26.02.2015)

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicach: Modlińska, Dębowa, Konwaliowa i Wrzosowa w Jabłonnie.(24.02.2015)

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej przeznaczona do publicznej wiadomości – dot. budowy stacji wodociągowej dla potrzeb wodociągu gminnego w Chotomowie na części nieruchomości o nr ew. 151. (05.08.2014)

Informacja o decyzji środowiskowej wydanej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „skup złomu i surowców wtórnych” planowanego do realizacji na nieruchomości o nr ew. 916 położonej w Jabłonnie.(30.12.2013)

Informacja o wydanej decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: "budowa stacji paliw płynnych ze stacją obsługi samochodów, myjnią samochodową, obiektem fast-food, parkingiem, infrastrukturą drogową i techniczną" planowanego do realizacji w Jabłonnie na działkach o nr ew. 1449/79 i 1449/185.(05.11.2013)

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu w Chotomowie na nieruchomości o nr ew. 9/8 studni głębinowej o głębokości do 30 m i wydajności do 36 m3/h dla celów przeciwpożarowych dla projektowanego budynku handlowo-usługowego.(06.09.2013)
 

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI OŚ.6220.5.2013 (02.08.2013)

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI OŚ.6220.6.2013 (26.07.2013)

Zawiadomienie o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w ramach, którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - polegającego na budowie stacji paliw płynnych ze stacją obsługi samochodów, myjnią samochodową, obiektem fast-food, parkingiem, infrastrukturą drogową i techniczną w Jabłonnie na działkach o nr ew. 1449/79 i 1449/185(06.06.2013)

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI - wykonanie studni głębinowej o głębokości do 30 m i wydajności 36m3/h dla potrzeb przeciwpożarowych dla projektowanego budynku usługowo-handlowego w Chotomowie (22.05.2013)

INFORMACJA O WYDANEJ DECYZJI PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI „Rozbiórka i budowa stacji paliw płynnych PKN ORLEN nr 705 w Jabłonnie przy ul. Zegrzyńskiej 5 wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej”(05.10.2012)

ZAWIADOMIENIE STRON POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ORAZ INFORMACJA PRZEZNACZONA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI O WYDANEJ DECYZJI(15.05.2012)

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o stanowisku zajętym przez organy współdziałające14.03.2012

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego oraz informacja przeznaczona do publicznej wiadomości dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Informacja przeznaczona do publicznej wiadomości dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko(24.10.2011)

Obwieszczenie

Zawiadomienie z dnia 14.09.2010 r. że w dniu 01.03.2010 r.wpłynął wniosek Heathland Sp. z 0.0., ul. Modlińska 238, 05-110 Jabłonna o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym na obszar Natura 2000), dla którego potrzeba oceny oddziaływania na środowisko może zostać stwierdzona dla przedsięwzięcia polegającego na składowaniu odpadów plastykowych, czystych poprodukcyjnych. (znak sprawy: OŚ.7624-2/10).

Zawiadomienie stron postępowania administracyjnego o postanowieniu wydanym w dniu 18.09.2009r., w którym Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej w Legionowie (z komory J-13/P-10 w rejonie ul. Jana III Sobieskiego) do osiedla „Rajska Jabłoń” w Jabłonnie (znak sprawy: OŚ.7624-7/09).

Zawiadomienie stron z dnia 26.08.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tęczowej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-14/09).

Zawiadomienie stron z dnia 26.08.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wesołej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-13/09).

Zawiadomienie stron z dnia 26.08.2009 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Promiennej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-12/09).

Zawiadomienie stron z dnia 17.07.2009r. o wystąpieniu o opinię do właściwych organów, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci ciepłowniczej na odcinku - od istniejącej sieci ciepłowniczej w Legionowie (z komory J-13/P-10 w rejonie ul. Jana III Sobieskiego) do osiedla „Rajska Jabłoń”  w Jabłonnie (znak sprawy: OŚ. 7624-7/09)

Zawiadomienie o postanowieniu wydanym w dniu 11.08.2009r., w którym Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Tęczowej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-14/09

Zawiadomienie o postanowieniu wydanym w dniu 11.08.2009r., w którym Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Wesołej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-13/09

Zawiadomienie o postanowieniu wydanym w dniu 11.08.2009r., w którym Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Promiennej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-12/09

Zawiadomienie stron z dnia 23.07.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Tęczowej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-14/09).

Zawiadomienie stron z dnia 23.07.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Wesołej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-13/09).

Zawiadomienie stron z dnia 23.07.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Promiennej w Chotomowie (znak sprawy: OŚ.7624-12/09).

Zawiadomienie stron z dnia 17.07.2009r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie sieci ciepłowniczej na odcinku od istniejącej sieci ciepłowniczej w Legionowie (z komory J-13/P-10 w rejonie ul. Jana III Sobieskiego) do osiedla „Rajska Jabłoń” w Jabłonnie. (znak sprawy: OŚ. 7624-7/09)

Zawiadomienie z dnia 14.07.2009r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie warsztatu mechaniki pojazdowej wraz z zapleczem parkingowym, infrastrukturą techniczną i obsługą komunikacyjną w Jabłonnie przy ul. Chotomowskiej na nieruchomości o nr ew. 2683 w obr. 1.

Zawiadomienie stron postępowania oraz podanie do publicznej wiadomości informacji o decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia wydanej w dniu 22.01.2009r., w której Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Polnej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-20/08

Zawiadomienie o postanowieniu wydanym w dniu 12.01.2009r., w którym Wójt Gminy Jabłonna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie ul. Polnej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-20/08

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach budowy ul. Polnej w Chotomowie oraz o wystąpieniu do organów współdziałających w przedmiocie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania niniejszego przedsięwzięcia na środowisko, znak sprawy: OŚ.7624-20/08

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów położonej na północ od torów kolejowych do granicy z gminą Wieliszew-od północy, oraz gminą Legionowo-od zachodu, znak sprawy: OŚ.7624-10/08

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Świerkowej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-17/08 (12.11.2008)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy ul. Świerkowej w miejscowości Chotomów w Gminie Jabłonna, znak sprawy: OŚ. 7624-17/08

Decyzja Nr 101/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa przepompowni P III oraz kanalizacji sanitarnej w jej otoczeniu w miejscowości Jabłonna w Gminie Jabłonna”, znak sprawy: OŚ.7624-13/08 (31.10.2008)

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów położonej na północ od torów kolejowych do granicy z Gminą Wieliszew-od północy oraz Gminą Legionowo-od zachodu, znak sprawy: OŚ.7624-10/08

Postanowienie w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów położonej na północ od torów kolejowych do granicy z gminą Wieliszew-od północy, oraz gminą Legionowo-od zachodu, znak sprawy: OŚ.7624-10/08(17.10.2008)

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa przepompowni P III oraz kanalizacji sanitarnej w jej otoczeniu w miejscowości Jabłonna w Gminie Jabłonna”, w zakresie budowy kanałów sanitarnych grawitacyjnych, rurociągów tłocznych oraz trzech przepompowni ścieków, znak sprawy: OŚ.7624-13/08 (16.09.2008)

Opiniowanie w sprawie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej rozdzielczej dla wsi Dąbrowa Chotomowska i części wsi Chotomów położonej na północ od torów kolejowych do granicy z gminą Wieliszew-od północy, oraz gminą Legionowo-od zachodu, znak sprawy: Ś.7624-10/08 (16.09.2008)

 
 
 

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Bocznej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-5/08 (26.06.2008)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy kanalizacji sanitarnej w obrębie ul. Brzozowej, ul. Dereniowej i ul. Lasek Brzozowy w Jabłonnie, znak sprawy: OŚ. 7624-12/08 (24.06.2008)

Umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy kanału sanitarnego o dł. 476 m w ul. Milenijnej w Jabłonnie, znak sprawy: OŚ.7624-8/08 (19.06.2008)

Postanowienie w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania raportu dla budowy ul. Bocznej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-5/08 (18.06.2008)

Postanowienie w sprawie odstąpienia od nałożenia obowiązku wykonania raportu dla budowy ul. Niecałej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-7/08 (18.06.2008)

Wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy sieci wodociągowej w Dąbrowie Chotomowskiej i w części Chotomowa, znak sprawy: OŚ. 7624-10/08 (09.06.2008)

Uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ul. Niecałej w Chotomowie, znak sprawy: OŚ.7624-7/08 (26.06.2008)

Wytworzył:
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2008-09-03 15:58:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2020-06-25 11:00:12)

 
 
liczba odwiedzin: 2919117

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X