Informacja o wyniku naboru

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej OU.2110.13.2016 (20.01.2017)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds Gospodarki Komunalnej OU.2110.15.2016 (30.11.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej OU.2110.13.2016 (24.11.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. księgowości budżetowej OU.2110.14.2016 (10.11.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego OU.2110.12.2016 08.11.2016

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego OU.2110.11.2016 28.09.2016

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: głównego specjalisty ds. zamówień publicznych(12.09.2016) 

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. ładu przestrzennego(24.08.2016)

Wynik naboru  na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. koordynacji projektu.(01.08.2016)

Wynik naboru  na wolne stanowisko pracy: inspektor ds. koordynacji projektu.(11.07.2016) nierozstrzygnięcie

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds. gospodarki komunalnej(08.07.2016) nierozstrzygnięcie

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds planowania przestrzennego(01.06.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Radca prawny - koordynator zespołu(24.05.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy Naczelnik wydziału oświaty, sportu i spraw społecznych (26.04.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds Inwestycji(26.04.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Inspektor ds Gospodarki Komunalnej(30.03.2016)

Wynik naboru na wolne stanowisko pracy: Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej(29.01.2016)

Referent ds. marketingu i komunikacji społecznej (12.01.2016)

Główny specjalista ds. pozyskiwania środków zewnętrznych (11.01.2016)

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Karolak
(2006-04-19 08:23:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karolak
(2017-01-23 09:32:41)