Podstawy prawne działania samorządu

Gmina Jabłonna posiada osobowość prawną i działa na podstawie

Konstytucji RP,

Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015 poz. 1515)

Ustaw i przepisów wykonawczych nakładających na gminę zadania o charakterze publicznym mających na celu zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty oraz załatwienie indywidualnych spraw  mieszkańców

 

Wytworzył:
Danuta Majczak
Udostępnił:
Agnieszka Makowska
(2003-06-30 15:21:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karolak
(2015-11-23 08:09:04)