Sesja nr XXXIV z dnia 2 marca 2005 r.

Spis Uchwał
Sesja nr XXXIV z dnia 2 marca  2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/287/2005 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2005 - 2013.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/287/2005 w/ przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Jabłonna na lata 2005 - 2013.

Uchwała Nr XXXIV/288/2005 w sprawie założeń, zasad i trybu opracowania Wieloletnich  Planów Inwestycyjnych Gminy .

Uchwała Nr XXXIV/289/2005 w sprawie: zasad wynagradzania nauczycieli, regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnych, za warunki pracy, za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, przyznawania nagród dla nauczycieli  oraz zasad przyznawania dodatku mieszkaniowego.

Uchwała Nr XXXIV/290/2005 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/290/2005 w/ zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIV/291/2005 w sprawie zmian w budżecie na rok 2005.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/291/2005 w/ zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/291/2005 w/ zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXXIV/291/2005 w/ zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXIV/291/2005 w/ zmian w budżecie gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIV/292/2005 w sprawie: ustalenia maksymalnej wysokości kredytów i pożyczek krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku 2005.

Uchwała Nr XXXIV/293/2005 w sprawie: likwidacji środków specjalnych jednostek budżetowych .

Uchwała Nr XXXIV/294/2005 w sprawie: wykazu jednostek budżetowych, które utworzą rachunki dochodów własnych.

Uchwała Nr XXXIV/295/2005  w sprawie: zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2005.

Uchwała Nr XXXIV/296/2005 w sprawie: regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXIV/296/2005 w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym  dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jabłonna.

Uchwała Nr XXXIV/297/2005 w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Jabłonna

Uchwała Nr XXXIV/298/2005 w sprawie: uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa Publicznego.

Uchwała Nr XXXIV/299/2005 w sprawie: stanowiska Rady Gminy w związku z zarzutami podnoszonymi przez p. Henrykę i Henryka Pietruszkiewiczów w skardze na działanie Wójta Gminy Jabłonna w zakresie spraw związanych ze stanowiącą ich własność nieruchomością gruntową.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXIV/299/2005 w/s stanowiska Rady Gminy w związku z zarzutami podnoszonymi przez p. Henrykę i Henryka Pietruszkiewiczów w skardze na działanie Wójta Gminy Jabłonna w zakresie spraw związanych ze stanowiącą ich własność nieruchomością gruntową.

 


Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Krzemiński
(2005-03-07 09:30:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Krzemiński
(2005-04-01 15:39:22)