Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania

 

   Ogłoszenie o rozpoczęciu postępowania

 

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Urzędu Gminy Jabłonna(27)

SIWZ

Odpowiedz na pytania do SIWZ - przedłużenie terminu

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia(27)

Zimowe utrzymanie chodników, miejsc postojowych, ciągów pieszo-jezdnych i dróg gruntowych w sezonie zimowym 2016/2017(26)(21.11.2016)

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2016/2017(25) (16.11.2016)

Formularz oferty

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Jabłonnie na odcinku od granicy gminy do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.(23)

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jabłonna(24) 10.11.2016

Wynik postępowania

Remont nawierzchni jezdni ulic: Niecałej w Chotomowie, Obrońców Modlina w Chotomowie oraz Golfowej w Rajszewie na terenie gminy Jabłonna(22)

SIWZ

Dokumentacja ul. Niecałej w Chotomowie

Dokumentacja ul. Obrońców Modlina w Chotomowie

Dokumentacja ul. Golfowej w Rajszewie

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

 

Obsługa bankowa budżetu Gminy Jabłonna w zakresie rachunku bieżącego, rachunków pomocniczych, rachunków masowych, obejmującą 8 jednostek budżetowych (w tym Urząd Gminy), 3 samorządowe osoby prawne oraz udzielenie kredytu w złotych polskich w rachunku bieżącym budżetu Gminy (21) 13.10.2016

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Dostawa z rozładunkiem i pierwszym uruchomieniem kotłów centralnego ogrzewania w indywidualnych budynkach mieszkalnych na terenie gminy Jabłonna(20) 13.10.2016 - zakończony

SIWZ

Zmian treści SIWZ (17.10.2016)

Formularz oferty (17.10.2016)

Odpowiedzi na pytania, Przedłużenie terminu

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Informacja o unieważnieniu czynności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Budowa oświetlenia ul. Dobrej w Chotomowie w technologii LED.(19)

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postepowania

Remont nawierzchni ulicy Leśnej w Chotomowie na terenie gminy Jabłonna.(18)

SIWZ

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Zakup fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 oraz wyposażeniem zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Jabłonnie.(16)

Odpowiedź na pytania do SIWZ

Odpowiedź na pytania do SIWZ 2

Informacje z otwarcia ofert

Wynik postępowania

Rozbudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Jabłonnie na odcinku od granicy gminy do skrzyżowania z ul. 1-go Maja.(17)

Ogłoszenie - (całe)

Informacja z otwarcia ofert

Wynik postępowania - unieważnienie

Budowa oświetlenia ulicznego w technologii LED na terenie Gminy Jabłonna.(15) -    przetarg zakończony - wynik

Odpowiedz na pytania do SIWZ 1

Odpowiedz na pytania do SIWZ 2

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Przypominamy, że wykonawcy biorący udział w postępowaniu zobowiązani są do przesłania informacji o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Piusa XI, Partyzantów, Dolinowej, Św. Tomasza z Akwinu, Kościelnej, Tęczowej, Świetlistej, Jasnej wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna(11) - przetarg zakończony - wynik

Dokumentacja przetargowa, techniczna.

Odpowiedz 1 na pytania do SIWZ

Odpowiedz 2 na pytania do SIWZ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Kisielewskiego - Partyzantów - Jasna wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna (08) - przetarg zakończony - wynik

Dokumentacja techniczna - plik 1 z 2

Dokumentacja techniczna - plik 2 z 2

Informacja o zmianie ogłoszenia

Korekta ogłoszenia 06.06.2016

Korekta ogłoszenia 06.06.2016 nr 2 - Przedłużenie terminu składania ofert do dnia 13.06.2016 r. godz. 10.00

Wyjaśnienia nr 1 do SIWZ

Skorygowany przedmiar robót

Wyjaśnienia nr 2 do SIWZ

Projekt umowy

 

 

Budowa sieci wodociągowej w ulicach Polnej, Okólnej, M. Konopnickiej, Żwirki i Wigury, Niecałej, Piusa XI i T. Kościuszki wraz z odgałęzieniami do granic przyległych nieruchomości w miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna(07)

Dokumentacja techniczna - plik 1 z 3

Dokumentacja techniczna - plik 2 z 3

Dokumentacja techniczna - plik 3 z 3

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ 01

Odpowiedz na zapytania w sprawie SIWZ 02

 

 

 

__________________________________________________________________

Dokumentacja przetargowa może byś spakowana w archiwum samorozpakowujące które należy pobrać na komputer i po pobraniu rozpakować (uruchomić). 

Pliki dokumentacji technicznej ze względu na wielkość mogą być spakowane w woluminach np: dokumentacja techniczna 1 z 3, dokumentacja techniczna 2 z 3, dokumentacja techniczna 3 z 3 - które należy pobrać do jednego katalogu i dopiero wtedy rozpakować.H


Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Krzemiński
(2004-01-21 12:07:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Krzemiński
(2017-01-11 23:38:58)