☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Herb Urząd Gminy Jabłonna

Sobota 25.01.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Wydział Funduszy Zewnętrznych i Rozwoju

Naczelnik Wydziału: Sławomir Wieczorek
Inspektor ds. środków zewnętrznych: Urszula Herbich
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Marcin Sienicki
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych: Ewa Wyszomirska-Rolak

tel: 22 76 77 331

Do zadań Wydziału należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych, koordynacją prac związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych krajowych i zagranicznych, a w szczególności:
a) monitorowanie możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych do realizacji zadań Gminy oraz gromadzenie tych informacji i ich propagowanie wśród gminnych jednostek organizacyjnych;
b) analiza Umowy Partnerstwa w zakresie spójności opracowywanych przez Urząd i gminne jednostki organizacyjne projektów aplikacyjnych oraz dokumentów strategicznych na lata 2014–2020;
c) współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu województwa;
d) współpraca z urzędami centralnymi w zakresie Programów Unii Europejskiej koordynowanych na szczeblu rządowym;
e) współpraca z komórkami merytorycznymi na etapie realizacji projektu (od podpisania umowy o dofinansowanie do czasu rozliczenia rzeczowo-finansowego);
f) przygotowywanie zbiorczych projektów montażu finansowego w uzgodnieniu ze Skarbnikiem i komórką merytoryczną realizującą projekt;
g) weryfikacja studiów wykonalności projektów które mogą być współfinansowane z funduszy pomocowych, w szczególności w zakresie analizy technicznej, instytucjonalnej, logiki interwencji, analizy finansowej i ekonomicznej oraz analizy otoczenia społeczno –gospodarczego projektu;
h) inicjowanie i koordynowanie działań związanych ze sporządzaniem analiz  i ekspertyz technicznych, ekonomicznych lub prawnych dotyczących projektów, których finansowanie jest planowane ze środków pomocowych;
i) sporządzanie wniosków o współfinansowanie projektów ze środków zagranicznych i krajowych oraz uczestnictwo w procesie przygotowania umów w tym zakresie;
j) koordynacja realizacji projektów, które zostały wsparte ze źródeł pomocowych krajowych i zagranicznych;
k) analiza projektów pod kątem opłacalności ich realizacji w formule partnerstwa publiczno – prywatnego;
l) rozliczanie otrzymanego dofinansowania pod względem finansowym i rzeczowym w uzgodnieniu z Wydziałem Budżetu i Finansów oraz z komórką merytoryczną realizującą projekt;
m) składanie wniosków o pożyczki z NFOŚiGW oraz WFOŚiGW wraz z ich rozliczaniem i występowaniem o ewentualne umorzenie.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Piotr Karolak
(2018-06-25 17:37:51)
Ostatnio zmodyfikował:
Piotr Karolak
(2019-04-15 16:58:49)
 
 
ilość odwiedzin: 2423518

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X