☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Herb Urząd Gminy Jabłonna

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY - RODO

 

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

 

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z  art. 13 i 14 Rozporządzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uprzejmie informuję:

 

1.        Administratorem  danych osobowych osób aplikujących jest Wójt Gminy Jabłonna z siedzibą w Jabłonnie (05-110) ul. Modlińskiej 152, zwany dalej „administratorem”;

Szczegółowe informacje dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych oraz uprawnień przysługujących osobom, których dane są przetwarzane można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych  kontakt e-mail: iod@jablonna.pl, lub listownie na adres Urząd Gminy Jabłonna ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna z dopiskiem „dane osobowe”.

2.        Dane osobowe są przetwarzane w związku z rekrutacją na wolne stanowisko urzędnicze lub wolne stanowisko urzędnicze-kierownicze zgodnie z ustawą kodeks pracy i ustawą o pracownikach samorządowych.

3.      Osobom aplikującym przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4.      Podanie przez kandydatów do pracy danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji procesu rekrutacyjnego na oferowane stanowisko.

5.      Dane udostępnione w procesie rekrutacyjnym nie będą podlegały udostepnienia podmiotom trzecim, za wyjątkiem instytucji upoważnionych na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6.      Dane udostępnienie w procesie rekrutacyjnym nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

7.      Dane osobowe nie będą przekazywane do tzw. państw trzecich.

8.      Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązującym jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy oraz urzędów obsługujących te organy (licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

 

Wytworzył:
Agnieszka Makowska
Udostępnił:
Marcin Krzemiński
(2018-05-24 14:17:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Krzemiński
(2018-05-24 14:17:48)
 
 
ilość odwiedzin: 2017703

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X