Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Urząd Gminy Jabłonna
Herb Urząd Gminy Jabłonna

Sobota 22.09.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wybory samorządowe 2018

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 13.09.2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W WARSZAWIE III z dnia 13 września 2018 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych.

 Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
(w okresie od 18.09.2018 r. do 26.09.2018 r.)

Harmonogram dyżurów Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie
(w okresie od 12.09.2018 r. do 17.09.2018 r.)

Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie wraz z pełnionymi funkcjami

Informacja o terminie zgłaszania kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej - Nawiązując do pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2018 r., uprzejmie przypominamy, że 6 września br. (czwartek) upływa termin zgłaszania do Komisarzy wyborczych w Warszawie – za pośrednictwem Delegatury – kandydatów na członków do Gminnej Komisji Wyborczej.

Informacja o zasadach i terminach zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych

Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie: wyznaczenia na terenie Gminy Jabłonna miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych oraz podania tych miejsc do publicznej wiadomości.

Obwieszczenie Wójta Gminy Jabłonna z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych  wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Jabłonnie , w wyborach do Rady Gminy Jabłonna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Uchwała nr LIX/504/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Nr LI/462/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Jabłonna na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu .

Uchwała nr LIX/505/2018 Rady Gminy Jabłonna z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie : zmiany załącznika do uchwały Nr LI/463/2018 Rady Gminy Jabłonna w sprawie podziału gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania , ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 16 sierpnia 2018 r.

1) Uprawnienia wyborców z niepełnosprawnościami

2) Informacje dotyczące upływu terminów związanych z uprawnieniami wyborców z niepełnosprawnościami

Komisarz Wyborczy w Warszawie III - Joanna OLIWA

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Informacje Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. (w tym druki dokumentów niezbędnych do utworzenia i zgłoszenia komitetów wyborczych)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast

Zarządzenie nr 91 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych w wyborach w 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego do Sejmiku Województwa Mazowieckiego, rad powiatów, rad gmin oraz rad dzielnic miasta stołecznego Warszawy

W Gminie Jabłonna na stanowisko urzędnika wyborczego powołany został Pan Marcin Matecki

Uchwała Nr LI/462/2018 - w sprawie podziału Gminy Jabłonna na stałe okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wraz z uzasadnieniem,
•    Załącznik tabelaryczny – granice okręgu wyborczego,
•    Załącznik graficzny – mapa z podziałem na okręgi wyborcze,
•    Zestawienie przebiegu głosowania,


Uchwała Nr LI/463/2018 - w sprawie - w sprawie zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/486/2014 z dnia 27 sierpnia 2014r w sprawie podziału gminy Jabłonna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wraz z uzasadnieniem,
•    Załącznik tabelaryczny – granice obwodu głosowania, siedziba obwodowych Komisji Wyborczych, itd..
•    Zestawienie przebiegu głosowania,

 

Zarządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie liczby wybieranych radnych opublikowanego w Dzienniku Wojewódzkim

Informacja Dyrektora delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie Urzędników Wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury oraz o zasadach przyjmowania zgłoszeń kandydatów na urzędników wyborczych

Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Krzemiński
(2018-03-07 15:52:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Krzemiński
(2018-09-19 10:43:08)
 
 
ilość odwiedzin: 1931717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X