☰ Menu Prawe Menu ☰
Urząd Gminy Jabłonna
Grafika zawierająca herb Urząd Gminy Jabłonna

Poniedziałek 12.04.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Ogłoszenie postępowania do 30 tys. EURO

Sprzątanie i odśnieżanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie i odśnieżanie odcinków chodników przylegających do przystanków.(25) (30.11.2016)

Załączniki

Wynik postępowania

_________________________

Czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Jabłonny w 2017 roku(24) (29.11.2016)

Wynik postępowania

_________________________

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ulicy Kolejowej wraz z infrastrukturą w Chotomowie.(23) (03.11.2016)

Wynik postępowania

_________________________

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pn.:Wykonanie hydroizolacji oraz odwodnienia budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie ul. Modlińska 152. (22)(06.10.2016)

Wynik postępowania - unieważnienie

_________________________

Budowa boiska do siatkówki o nawierzchni poliuretanowej na działce nr 97 w Chotomowie (21) 29.09.2016

Wynik postępowania

_________________________

Otwarty nabór na partnera do projektu przygotowywanego w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020(20) (16.09.2016)

_________________________

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Łąkową z ul. Konopnicką z obsługą projektowanego boiska – Etap 1 (ponowne)(19)

Wynik postępowania

_________________________

Budowa ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul. Łąkową z ul. Konopnicką z obsługą projektowanego boiska – Etap 1(18)

Odpowiedz na zapytania (1)

Wynik postępowania unieważnienie

_________________________

Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych w budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27(17)

Wynik postępowania

_________________________

Wykonanie robót instalacyjnych i budowlanych w budynku Przedszkola Gminnego w Chotomowie ul. Żeligowskiego 27(16)

Wynik postępowania - brak ofert

_________________________

"Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadań inwestycyjnych obejmujących budowę sieci wodociągowych i kanalizacji salinarnej na terenie miejscowości Chotomów, Gmina Jabłonna"(15)

Wynik postępowania

_________________________

"Wykonanie trzech koncepcji oraz dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę budynku przy ul. Zegrzyńskiej l we wsi Jabłonna".(14)

Wynik postępowania

__________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Rozbudowa Przedszkola Gminnego w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej103B(13)

Odpowiedz na zapytanie

Wyjaśnienie do zapytania

Wynik postępowania

__________________________

Wykonanie dokumentacji projektowej (ZRID) dla przebudowy skrzyżowania ul. Bagiennej z ul. Partyzantów w Chotomowie.(12)

Wynik postępowania

__________________________

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy łącznika ul. Zegrzyńskiej (DK 61) z ul. Szarych Szeregów (180154W) we wsi Jabłonna(11)

Wynik postępowania

__________________________

Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy - Dostawa ciągnika z kabiną dla Gminy Jabłonna, przeznaczonego do wykonywania robót komunalnych, z kosiarką bijakową oraz zamiatarką z pojemnikiem na śmieci.(10)

ZMIANY W OPISIE PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU

Wynik postępowania

__________________________

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w ulicach Dębowa, Brzozowa, Klonowa, Modlińska, Modrzewiowa w miejscowości Boża Wola.(09)

Wynik postępowania

__________________________

Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ciągu pieszo-jezdnego 6.KPJ w Chotomowie stanowiącego dojazd do boiska i placu zabaw na działce nr ewid. 97 u zbiegu ulic Łąkowej i Konopnickiej(08)

Wynik postępowania

__________________________

Zakup pojazdu na potrzeby sprzątania terenu gminy - Dostawa ciągnika z kabiną dla Gminy Jabłonna, przeznaczonego do wykonywania robót komunalnych, z kosiarką bijakową oraz zamiatarką z pojemnikiem na śmieci.(7)

Wynik postępowania - unieważnienie

__________________________

Prace z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Jabłonna – wykonanie koszenia traw na trenie wsi Jabłonna, Chotomów, Rajszew oraz wzdłuż chodnika przy drodze 630 z grabieniem (sprzątaniem) powstałych odpadów oraz ich wywozem.(6) 

Wynik postępowania

___________________________

Opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Zegrzyńska 1 w Jabłonnie.(05)

Odpowiedz nr 1

Odpowiedz nr 2

Sprostowanie do odp. 2

Wynik postępowania

___________________________

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2016 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli 2. (04)

Wynik postępowania

___________________________

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2016 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli.(03)

Oferty prosimy przesyłać na adres email  podany w ogłoszeniu

Wynik postepowania - unieważnienie

___________________________

Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek w 2O16 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli.(2)

Oferty prosimy przesyłać na adres email  podany w ogłoszeniu

Wynik postępowania

___________________________

Dostawa artykułów piśmiennych i biurowych w 2016 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli.(01)

Odpowiedzi na pytania do postępowania (1)

Oferty prosimy przesyłać na adres email  podany w ogłoszeniu

Wynik postępowania

___________________________

Koniec 2015 roku.

Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna (30)

Wynik postępowania

___________________________

Wyłapywanie, przyjmowanie i utrzymywanie w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna (29) - brak ofert 

___________________________

Czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Jabłonny w 2016 roku ((28) 07.12.2015)

Wynik postępowania

___________________________

Konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy Jabłonna w 2016 r.((27) 07.12.2015)

Wynik postępowania

___________________________

Sprzątanie i odśnieżanie przystanków autobusowych, opróżnianie koszy ulicznych stojących w ciągach ulic i na przystankach oraz sprzątanie i odśnieżanie odcinków chodników przylegających do przystanków.((26) 04.12.2016)

Uzupełnione dokumenty

Wynik postępowania

____________________________

Remont nawierzchni drogi ul. Wiślanej w Wólce Górskiej(18.11.2015)25 - plik samorozpakowujący

Wynik postępowania

____________________________

Wykonanie robót budowlanych w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu działki 666/14 w Jabłonnie przy kompleksie boisk Gminnego Centrum Kultury i Sportu.(13.11.2015)24

____________________________

Wykonanie robót budowlanych w zakresie uporządkowania i zagospodarowania terenu działki 666/14 w Jabłonnie przy kompleksie boisk Gminnego Centrum Kultury i Sportu.(06.11.2015)23 - unieważnienie

____________________________

"Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla realizacji zadania pn: Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Jabłonna etap I "(16.10.2015)22

Dokumenty do postępowania

____________________________

Budowa oświetlenia ul. Kolejowej w Chotomowie(14.10.2015)21

____________________________

Budowa oświetlenia ul. Osiedlowej w Jabłonnie etap I (14.10.2015)20

____________________________

Budowę oświetlenia ul. Księżycowej w Chotomowie (14.10.2015)19

____________________________

Budowa oświetlenia drogowego ul. Przyleśnej w Dąbrowie Chotomowskiej (12.10.2015)

przedmiar

_____________________________

Budowa oświetlenia drogowego ul. Podleśnej w Chotomowie (12.10.2015)

_____________________________

Budowa oświetlenia ul. Złotej w Chotomowie (07.10.2015)

_____________________________

Pełnienie czynności nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjnobudowlanej nad zadaniem pn.: "Organizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Jabłonnie w ramach projektu" W szkole przedszkole" (zakup i montaż zabawek wielofunkcyjnych oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni, ul. Szkolna 2, nr ew. działki 667/2 w Jabłonnie, obręb 1 Jabłonna".

_____________________________

Przebudowa skrzyżowań ul. Akademijnej z ul. Politechniczną i ul. Politechnicznej z ul. Przylesie w Jabłonnie w zakresie przystosowania drogi do przejazdu taboru komunikacji miejskiej o długości 18 m, w ramach zadania pn. Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa dróg w celu wprowadzenia nowych rozwiązań komunikacji autobusowej w Jabłonnie”.(04.09.2015) plik zip

Wynik postępowania

_____________________________

Dostawę artykułów piśmienniczych i biurowych w 2015 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkól Podstawowych i Przedszkoli.(19.08.2015 13)

Wyjaśnienia do postępowania

Formularz oferty - edytowalny

Wyjaśnienia do postępowania 2

Wynik postępowania

_____________________________

Dostawa papieru do drukarek i kserokopiarek w 2015 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli.(19.08.2015 12)

Wynik postępowania - unieważnienie

_____________________________

Sporządzenie opinii rozwiązania układu komunikacyjnego skrzyżowania ul. Modlińskiej (DW 630) i ul. Chotomowskiej (droga powiatowa nr 1820W) w m. Jabłonna ze wskazaniem optymalnego rozwiązania w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonnie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej).(11)

_____________________________

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.:Zaprojektowanie i wykonanie 221 kompletów instalacji solarnych w ramach projektu pod nazwą: "Słoneczna Jabłonna - ochrona powietrza poprzez wykorzystanie instalacji solarnych w Gminie Jabłonna" na terenie gminy Jabłonna(16.07.2015)

Wynik postępowania

_____________________________

Sporządzenie opinii rozwiązania układu komunikacyjnego skrzyżowania ul. Modlińskiej (DW 630) i ul. Chotomowskiej (droga powiatowa nr 1820W) w m. Jabłonna ze wskazaniem optymalnego rozwiązania w ramach zadania pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 630 – ul. Modlińska z drogą powiatową nr 1820W – ul. Chotomowską w Jabłonnie (realizacja zadania przez gminę na podstawie Uchwały Województwa Mazowieckiego o przekazaniu Wójtowi Gminy Jabłonna zarządzania częścią drogi wojewódzkiej).(09)

Projekt umowy

Formularz oferty - poprawiony

Wynik postępowania

_____________________________

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Janówku Drugim.(08) 29.06.2015

Odpowiedz w sprawie przedmiotu zamówienia

Wynik postępowania

____________________________

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych na piętrze w budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie.(13.05.2015)

Wynik postępowania

____________________________

Prace z zakresu utrzymania zieleni na terenie gminy Jabłonna - wykonanie koszenia traw na terenie wsi Jabłonna, Chotomów, Rajszew oraz wzdłuż chodnika przy drodze 630, z grabieniem (sprzątaniem) powstałych odpadów oraz ich wywozem(26.03.2015)

Poprawiony "Wzór oferty" 

Wynik postępowania

___________________________

Zapytanie ofertowe na  wybór wykonawcy dla opracowania Studium Wykonalności do projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gm. Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”.(04.03.2015)

Wzór umowy

Wynik postępowania
----------------------------------------------

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek w 2015 r. do Urzędu Gminy Jabłonna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gimnazjum, Szkół Podstawowych i Przedszkoli.(27.02.2015) 

Załącznik nr1 - wersja edytowalna

Informacja do postępowania

Odpowiedz do postępowania 1

Odpowiedz do postępowania 2

Wynik postępowania
-----------------------------------------------

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego na Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej(25.02.2014)

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ponowne postępowanie)(20.02.2015)

Wynik postępowania
-----------------------------------------------

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej(12.02.2015)
-----------------------------------------------

WYŁAPYWANIE, PRZYJMOWANIE I UTRZYMYWANIE W SCHRONISKU, BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY JABŁONNA(1)(14.01.2015)

Wynik postępowania

_____________________________________________________________________

2014

WYŁAPYWANIE, PRZYJMOWANIE I UTRZYMYWANIE W SCHRONISKU, BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Z TERENU GMINY JABŁONNA(15)(19.12.2014)

Wynik postępowania

SPRZĄTANIE I ODŚNIEŻANIE PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH, OPRÓŻNIANIE KOSZY ULICZNYCH STOJĄCYCH W CIĄGACH ULIC I NA PRZYSTANKACH ORAZ SPRZĄTANIE I ODŚNIEŻANIE ODCINKÓW CHODNIKÓW PRZYLEGAJĄCYCH DO PRZYSTANKÓW.(14)(15.12.2014)

Wynik postępowania

Czyszczenie przepompowni ścieków na terenie Jabłonny w 2015 roku(05.12.2014)(13)

Wynik postępowania

Konserwację oświetlenia ulicznego oraz montaż i demontaż ozdób świątecznych na terenie gminy Jabłonna w 2015 roku(05.12.2014)(12)

Wynik postępowania

Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Jabłonna podatku od towarów i usług za lata 2011 - 2014.(03.12.2014)(post11)

Wyjaśnienie do zapytania ofertowego

Wynik postępowania

Wykonanie usługi doradztwa podatkowego, prawnego i w zakresie rachunkowości w celu odzyskania przez Gminę Jabłonna podatku od towarów i usług za lata 2010 - 2014.(14.11.2014)

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO ZAPYTANIA O CENĘ ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 

Wynik postępowania - unieważnienie 

Opracowanie Studium Wykonalności do projektu „Budowa systemu gospodarki ściekowej na terenie gm, Jabłonna – etap I opracowanie dokumentacji technicznej”.(09.10.2014)

Wynik postępowania

Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy Jabłonna(03.10.2014)

Informacja do zapytania ofertowego na remont pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy w Jabłonnie(15.10.2014)

INFORMACJA DLA OFERENTÓW O PRZEDŁUŻENIU TERMINU SKŁADANIA OFERT

Wynik postępowania

Oświetlenie ul. Skrajnej w Skierdach (16.09.2014)

Wynik postępowania

Uwaga  Informacja uzupełniająca do zapytania ofertowego na : Zakup i dostawa i montaż sprzętu komputerowego używanego (poleasingowego) oraz tablic multimedialnych.

Uwaga W punkcie nt. technologii rzutnika jest że ma być w technologii LCD brak jest tam informacji że technologia DLP też jest dopuszczona.

Projekt umowy

 Zakup i dostawa i montaż sprzętu komputerowego używanego (poleasingowego) oraz tablic multimedialnych.(19.08.2014)

Wynik postępowania

Budowa kanalizacji w ulicy Listopadowej w Legionowie i Jabłonnie(06.08.2014)

Wynik postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem dachu budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie(23.07.2014)

Dokumentacja techniczna

Wynik postępowania

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową boiska do gier sportowych o nawierzchni z trawy naturalnej na dz. nr ew.1S1 w Chotomowie(22.07.2014)

Wynik postępowania

Budowa chodnika w ul. Leśnej w Jabłonnie do ul. Słoneczna Polana(04.07.2014)

Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Chotomowskiej w Jabłonnie(13.06.2014)

Wynik postępowania -  Budowa oświetlenia chodnika przy ul. Chotomowskiej w Jabłonnie(25.06.2014)

_______________________________________________________________________________________

ZAKUP INFOKIOSKU ŚCIENNEGO, z ekranem min19” (15.11.2013) Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Dokumenty do zapytania ofertowego - infokiosk

Zakup serwera dwuprocesorowego z kartą zdalnego dostępu, macierzą opartą o raid 10, oprogramowaniem, oraz gigabitowy przełącznikiem sieciowym.(14.11.2013)

Dokumenty do zapytania ofertowego - serwer

ZAKUP WYPOSAŻENIA DO KANCELARII BIURA OBSŁUGI INTERESANTA W TZW.STREFIE OBSŁUGI INTERESANTA (A-G.2600.7.2013)

Gmina Jabłonna z siedzibą organów w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna zaprasza do złożenia oferty na: dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń rekreacyjnych na terenie GCKiS w Jablonnie przy ul. Modlińskiej 102.(01)

Przykładowe urzadzenia lub równoważne.

Gmina Jabłonna z siedzibą organów w Jabłonnie przy ul. Modlińskiej 152, 05-110 Jabłonna zaprasza do złożenia oferty na: dostawę i montaż certyfikowanych urządzeń rekreacyjnych na teren filii GCKiS w Skierdach przy ul. Nadwiślańskiej 1(02)

Przykładowe urzadzenia lub równoważne.

_______________________________________________________________________________________ 

Zapraszamy Państwa do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym (pozaustawowym) zapytania ofertowego na zapewnienie kompleksowej uslugi cateringowej na potrzeby realizacji projektu SUPER BELFER.(11.10.2012)

Dokumenty do postępowania

Wynik postępowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym (pozaustawowym) zapytania ofertowego na usługę zaprojektowania i wykonania tablic informacyjnych i naklejek na potrzeby realizacji projektu SUPER BELFER.(28.09.2012)

Dokumenty do postępowania

Wynik postępowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym (pozaustawowym) zapytania ofertowego na Usługę ewaluacji projektu SUPER BELFER (24.09.2012)

Dokumenty do postępowania

Wynik postępowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym (pozaustawowym) zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawów tonerów do kserokopiarki i drukarki na potrzeby realizacji projektu SUPER BELFER.(19.09.2012)

Dokumenty do postępowania

Wynik postępowania

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie uproszczonym (pozaustawowym) zapytania ofertowego na dostawę dwóch zestawu artykułów biurowych na potrzeby realizacji projektu SUPER BELFER..(19.09.2012)

Dokumenty do postępowania

Wynik postępowania

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Jabłonna sprzed posesji, w kwietniu i we wrześniu 2012 roku.(01.02.2012)

Wynik postępowania

__________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu - Wyłapywanie, przyjmowanie utrzymanie w schronisku, bezdomnych zwierząt z terenu gminy Jabłonna .(29.12.2011)

Wynik postępowania

Dostawa zestawu komputerowego, dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych.(13.12.2011)

Dokumenty przetargowe

Dostawa 8 zestawów do podpisu kwalifikowanego.(13.12.2011)

Dokumenty przetargowe

Wymiana pokrycia dachu na budynku komunalnym w Rajszewie ul. Storczykowa 10 (31.10.2011)

Dokumenty przetargowe

Termin składania ofert upływa w dniu 04.11.2011r o godz.11.00
 
Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Techniczny
(2011-10-31 10:26:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Techniczny
(2016-12-17 14:26:14)
 
 
liczba odwiedzin: 2851218

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X